Online leads

Ervaring met kwantitatief en kwalitatief goede leadgeneratie

Wij kunnen u helpen aan potentiële klanten door middel van online leadwerving

Leadgeneratietrajecten is een van de vele specialiteiten van Perfectdata. Hierbij kunt u gebruik maken van onze 40 jaar lange ervaring en passie met data en later ook met leadgeneratie.

icon
leadgeneratie online leads

Over PerfectdataPerfectdata beschikt over diepgaande gemodelleerde inzichten op huishoudniveau. Van meer dan 7,9 miljoen huishoudens zijn 30 profielgroepen beschikbaar geënt op relevante business onderwerpen.Deze uitgebreide mogelijkheden, gecombineerd met de juiste analyse-oplossing, garanderen de hoogste kans op optimaal rendement.

Dit doen we al met meer dan 40 jaar ervaring voor divers mooie merken en bedrijven.

Heeft u een vraag voor Perfectdata?

  Contact

  Tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar. Onze mailbox is dat altijd. Vul alle velden van het contactformulier in en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

  Telefoon: 073 234 0011
  info@perfectdata.nl

  logo

  Disclaimer

  Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Perfectdata. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als je iets dergelijks ontdekt stellen we het zeer op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld!

  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  Door deze website te gebruiken stemt je in met deze disclaimer.

  De content is door Perfectdata met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Perfectdata geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Perfectdata is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk door ons te worden verstrekt.

  Privacybeleid

  Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We beloven dat we zorgvuldig omgaan met de (persoons)informatie die u aan ons verstrekt. Deze informatie stellen we nooit beschikbaar aan anderen, tenzij we daartoe verplicht worden door de wetgever.

  Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Gegevens die verstrekt worden via contactformulieren worden opgeslagen. We gebruiken die informatie uitsluitend voor zaken waarvoor u ze beschikbaar hebt gesteld, bijvoorbeeld een inschrijving op de nieuwsbrief, een informatie-aanvraag, etc.

  Bescherming persoonlijke gegevens

  We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

  Webstatistieken

  De volledige website van Perfectdata (www.perfectdata.nl) wordt door medewerkers van Perfectdata geanalyseerd met behulp van de webstatistiekenapplicatie Google Analytics. Als bezoeker van onze website werkt u mee aan het genereren van statistieken door pagina’s van onze site te lezen, hyperlinks op onze site aan te klikken en cookies te accepteren. Perfectdata garandeert dat de statistische gegevens over www.Perfectdata.nl, verkregen via Google Analytics, alleen voor gebruik van Perfectdata zijn ter verbetering van de usability en informatie op de website. Perfectdata zal nooit statistische gegevens aan derden aanbieden. Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die u als bezoeker genereert, bezoekt u de pagina over het privacybeleid van Google.

  Externe links

  Er kunnen links naar andere websites op de Perfectdata website staan die totaal onafhankelijk opereren van Perfectdata en waar Perfectdata geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacybeleid hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Perfectdata is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

  Intellectueel eigendom

  U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam Perfectdata en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, en dergelijke) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

  Aanpassingen

  Dit privacybeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze tekst, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacybeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacybeleid.